Tin bệnh viện

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thực hiện kế hoạch của Công đoàn ngành Y tế về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn ngành Y tế. Hôm nay, ngày 17/3/2023, Công đoàn Cơ sở Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. 

Other Articles

Phổ biến kiến thức

Nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ

Sáng 9/2, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của nguời bệnh.

Cơ cấu tổ chức

Triển khai chương trình CSSKTT cộng động

Huyện: Sông Lô

Tâm thần phân liệt: 336
Động kinh: 149
Số xã phường đã triển khai CSSKTTCĐ: 17

Huyện: Bình Xuyên

Tâm thần phân liệt: 140
Động kinh: 152
Số xã phường đã triển khai CSSKTTCĐ: 15

Huyện: Lập Thạch

Tâm thần phân liệt: 204
Động kinh: 179
Số xã phường đã triển khai CSSKTTCĐ: 20

Huyện: Tam Dương

Tâm thần phân liệt: 118
Động kinh: 152
Số xã phường đã triển khai CSSKTTCĐ: 14

Huyện: Tam Đảo

Tâm thần phân liệt: 73
Động kinh: 101
Số xã phường đã triển khai CSSKTTCĐ: 9

Huyện: Vĩnh Tường

Tâm thần phân liệt: 371
Động kinh: 428
Số xã phường đã triển khai CSSKTTCĐ: 29

Huyện: Yên Lạc

Tâm thần phân liệt: 170
Động kinh: 143
Số xã phường đã triển khai CSSKTTCĐ: 17

Thị xã: Phúc Yên

Tâm thần phân liệt: 45
Động kinh: 119
Số xã phường đã triển khai CSSKTTCĐ: 9

Thành phố: Vĩnh Yên

Tâm thần phân liệt: 160
Động kinh: 119
Số xã phường đã triển khai CSSKTTCĐ: 9