Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc đã   đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, động viên cán bộ công nhân viên lao động vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đảm bảo ổn định, an toàn, liên tục phục vụ cho nhu cầu quản lý và điều trị bệnh nhân trong địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Công đoàn Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc còn phối hợp với chuyên môn thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn và người lao động chấp hành tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nghiêm túc thực hiện nội quy, quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị đồng thời phối hợp với chuyên môn phát động và tổ chức khen thưởng các phong trào thi đua, tổ chức tốt các Hội thi và các hoạt động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo việc làm và các chế độ chính sách cho người lao động.

 

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn  nhiệm kỳ 2017 - 2022 

Trong 5 năm qua, Công đoàn Bệnh viện đã phối hợp tốt với chuyên môn triển khai nhiều đợt phát động thi đua, phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được đơn vị đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh. Trong nhiệm kỳ (2012 – 2017), công đoàn bệnh viện đã có nhiều sáng kiến được công nhận và đưa vào áp dụng.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc đã đề ra phương hướng và các giải pháp thực hiện cụ thể: Công đoàn phối hợp với chuyên môn phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ, kế hoạch cấp trên giao; phấn đấu 95% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ; trên 90% các tổ chức Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc…

Ðại hội cũng đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn và đồng chí Đào Văn Toàn đắc cử Chủ tịch Công Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2017-2022.

 

 

Tin bệnh viện

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thực hiện kế hoạch của Công đoàn ngành Y tế về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn ngành Y tế. Hôm nay, ngày 17/3/2023, Công đoàn Cơ sở Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. 

Other Articles

Phổ biến kiến thức

Nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ

Sáng 9/2, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của nguời bệnh.

Cơ cấu tổ chức