Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kế hoạch số 129-KH/TU ngày 19/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành Phố Vĩnh Yên về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          Được sự chỉ đạo vào đồng ý của Thành ủy Vĩnh yên. chiều ngày 11/5/2020 và sáng ngày 12/5/2020 Chi bộ Bệnh viện Tâm thần đã tổ chức phiên trù bị và phiên chính thức Đại hội Chi bộ Bệnh viện Tâm thần lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025.

           Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV Thành ủy Vĩnh Yên, Phó chủ tịch HĐND Thành phố Vĩnh yên, trưởng đoàn; Đồng chí Ngô Giang Thanh, Thành ủy viên, Chủ tịch liên đoàn lao động Thành phố Vĩnh yên và các đồng chí trong Tổ giám sát đại hội của Thành ủy Vĩnh Yên.

Đồng chí Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV Thành ủy Vĩnh Yên, Phó chủ tịch HĐND Thành phố Vĩnh yên

phát biểu chỉ đạo đại hội

Đồng chí Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV Thành ủy Vĩnh Yên, Phó chủ tịch HĐND Thành phố Vĩnh yên 

tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tại phiên trù bị buổi chiều ngày 11/5/2020, Đại hội đã bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm Đồng Chỉ Nguyễn Khánh Hải, Đồng chí Trần Văn Quang, Đồng chí Lưu Văn Tuấn.

              Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, công khai. Đại hội Chi bộ Bệnh viện Tâm thần đã được tổ chức thành công tốt đẹp và Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chi ủy Chi bộ, Bí thư Chi bộ, Phó bí thư Chi bộ Bệnh viện Tâm thần nhiệm kỳ 2020-205 gồm các đồng chí:

              1. Đồng chí Nguyễn Khánh Hải, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện

              2. Đồng chí Trần Văn Quang, Phó bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Dược

              3. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Chi ủy viên, Phó giám đốc bệnh viện

              4. Đồng chí Lưu Văn Tuấn, Chi ủy viên, Trưởng khoa Khám bệnh

              5. Đồng chí Đào Văn Toàn, Chi ủy viên, Trưởng khoa Nữ

       

Các đại biểu bỏ phiếu để bầu Ban chi ủy, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ Bệnh viện Tâm thần nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Chi ủy Chi bộ Bệnh viện Tâm thần nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Tin bệnh viện

Tin chuyên ngành

Phổ biến kiến thức

Cơ cấu tổ chức