Sáng ngày 14/1/2021 Bệnh viện Tâm thần phối hợp với phòng Cảnh sát PCCC $ CNCH - công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC; bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và hướng dẫn tự thực tập phương án chữa cháy của cơ sở cho toàn thế cán bộ của Bệnh viện Tâm thần về phòng cháy chữa cháy. Tại buổi tập huấn phòng cảnh sát PCCC $ CNCH - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nghiệp vụ về PCCC và thực tập phương án phòng cháy chữa cháy cho cán bộ bệnh viện qua đó nhằm giúp cho cán bộ, công nhân viên chức bệnh viện hiểu biết cơ bản về công tác PCCC, nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ công nhân viên chức trong bệnh viện. 

Một số hình ảnh tập huấn:

Phổ biến kiến thức về PCCC

 

Diễn tập phương án chữa cháy

Tin bệnh viện

Tin chuyên ngành

Phổ biến kiến thức

Cơ cấu tổ chức