CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ KHOA NỮ

 

I. Chức năng:

 

Khoa Nữ là một khoa của Bệnh viên.Được bệnh viện giao cho chức năng  tiếp nhận khám, điều trị, chăm sóc, tư vấncác rối loạn tâm thần cho người bệnh Nữ điều trị nội trú. Góp phần xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển.

 

II. Nhiệm vụ chung:

 

 • Nghiêm chỉnh thực hiện quy chế bệnh viện, quy chế chuyên môn.
 • Khám và tư vấn sức khỏe tâm thần.
 •  Điều trị người bệnh động kinh, các rối loạn tâm thần cấp tính và mạn tính.
 • Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến, khám ngoại viện khi có yêu cầu.
 • Công tác thường trực 24/24h, sãn sàng xử lý các cấp cứu tâm thần và một số cấp cứu khác.
 • Tư vấn, hướng dẫn cho gia đình cách chăm sóc, điều trị người bệnh khi ra viện, tái hòa nhập cộng đồng.
 •   Cấp sổ, bệnh án cho bệnh nhân động kinh, tâm thần phân liệt sau khi điều trị  nội trú ra viện theo quy định.
 • Thực hiện nghiêm chỉnh Quy tắc ứng sử, 12 điều y đức khi tiếp xúc với người bệnh và gia đình người bệnh trong thực hiện nhiệm vụ.
 • Thức hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn trong điều trị, chăm sóc người bệnh; Giao ban, sinh hoạt chuyên môn; Khám bệnh nhân hàng ngày; Họp hội đồng người bệnh cấp khoa; Hội chẩn bệnh nhân theo quy chế bệnh viện; Đi buồng theo định kỳ...
 • Phối hợp với các khoa, phòng khác trong thực hiện nhiệm vụ.
 • Tham gia các công việc cấp bệnh viện tổ chức như; Công tác Đoàn thể
 •  Quản lý, bảo quản trang thiết bị, cơ sơ vật chất.
 • Tham gia vệ sinh nội, ngoại cảnh thứ 2-4-6 hàng tuần.
 •  Thực hiện nhiện vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc.

 

III. Nhiệm vụ và quyền hạn :

 

1.Cơ sở vật chất:

 

- Khoa Nữ được bệnh viện giao chỉ tiêu 40 giường bệnh, có qui mô  02 khu nhà chính gồm có; 01 buồng hành chính khoa; 01 buồng cấp cứu- thủ thuật; 01 buồng khám bệnh và tư vấn; 01 buồng trực; 07 buồng điều trị.  

 

2. Nhân lực:

 

Hiện tại khoa có 14  cán bộ làm công tác chuyên môn:

 

- Bác sỹ: 04

 

- Cử nhân điều dưỡng: 03

 

- Y sỹ: 03

 

- Cao đẳng điều dưỡng: 01

 

- Điểu dưỡng trung học: 02

 

- Hộ lý: 01

 

- Trong đó 01 điều dưỡng trung học đang học tại chức CNĐD

 

Căn cứ vào quy chế Bệnh viện số 1895 – 1997 BYT/QĐ ngày 19/9/1997. Căn cứ nghị quyết bệnh viện, tình hình thực tế và nhân lực của khoa hiện có được phân công nhiệm vụ quyền hạn như sau: 

 

2.1 Trưởng khoa có nhiệm vụ và quyền hạn:

 

- Dưới sự lãnh đạo của giám đốc bệnh viện, trưởng khoa giúp giám đốc tổ chức, thực hiện các hoạt động của khoa và nhiệm vụ được giao.

 

- Căn cứ kế hoạch của bệnh viên, xây dựng kế hoạch cua khoa để trình giám đốc phê duyệt.

 

- Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế, giao ban, sinh hoạt chuyên môn tại khoa, điều trị người bệnh trong khoa. Có kế hoạch thăm khám hội chẩn tất cả người bệnh trong khoa đặc biệt chú ý người bệnh cấp cứu, người bệnh nặng để chỉ đạo các bác sĩ điều trị kịp thời xử lý những diễn biến bất thường.

 

- Sắp xếp buồng bệnh hợp lí để đảm bảo công tác chuyên môn.

 

- Theo dõi sát sao và nắm chắc diễn biến bệnh lý của người bệnh trong khoa.

 

- Khám lại người bệnh trước khi hội chẩn, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện. Những trường hợp khó phải báo cáo ngay giám đốc bệnh viện xin ý kiến giải quyết.

 

- Tổ chức, tham gia thường trực và công tác cấp cứu liên tục 24/24h, sẵn sàng phục vụ khi có yêu cầu.

 

- Tổ chức tốt công tác hành chính trong khoa. Đảm bảo chất lượng hồ sơ bệnh án theo quy định cập nhật chính xác mọi số liệu, tài liệu, sổ sách phải được lưu trữ theo quy định.

 

- Thực hiện công tác đào tạo, làm nghiên cứu khoa học, tổng kết công tác điều trị

 

và chăm sóc người bệnh.

 

- Tham gia giảng dậy, hướng dẫn học viên đến thực tập tại khoa.

 

-  Khi người bệnh tâm thần tự ý đi khỏi bệnh viện phải tổ chức đi tìm, đồng thời báo cáo giám đốc bệnh viện, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp để thông báo cho gia đình người bệnh, công an và các cơ quan có liên quan.

 

- Tổ chức và chỉ đạo các thành viên trong khoa thực hiện tốt công tác phòng bệnh, chữa bệnh và tái thích ứng xã hội cho người bệnh tâm thần tại khoa và hướng dẫn cho người bệnh hoà nhập cộng đồng.

 

- Tư vấn, tuyên truyền giáo dục sức khoẻ tâm thần cho cộng đồng

 

- Kí duyệt thuốc hàng ngày.

 

- Kí duyệt bệnh án, sổ, giấy xác nhân, giấy ra viên trước khi trình lãnh đạo.

 

- Nhận xét các thành viên trong khoa.

 

- Thực hiện các nhiêm vụ khi giám đốc yêu cầu.

 

2.2 Bác sĩ điều trị có trách nhiệm và quyền hạn:

 

- Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa.

 

- Tiếp nhận bệnh nhân vào khoa điều trị theo phân công của trưởng khoa theo đúng quy chế bệnh viện, thăm khám, kiểm tra người bệnh thuộc phạm vi quản lý ít nhất hai lần trong một ngày, sau một lần thăm khám phải ghi vào hồ sơ bệnh án, kí, ghi rõ họ tên và chức danh. Bổ sung hồ sơ bệnh án, cho làm các xét nghiệm cần thiết, chẩn đoán xác định bệnh, ghi y lệnh điều trị, chế độ theo dõi,  chăm sóc,  dinh dưỡng...

 

- Mời hội chẩn theo quy chế hội chẩn các trường hợp bệnh nặng, khó chẩn đoán, điều trị không có kết quả hoặc liên quan đến các chuyên khoa khác.

 

- Hàng ngày phai kiểm tra lại chỉ định về thuốc, chế độ chăm sóc, ăn uống nếu không phù hợp phải điều chỉnh ngay.

 

- Hàng ngay cuối giờ làm việc phải ghi vào sổ bàn giao cho bác sĩ thường trực những bệnh nhân cần theo dõi.

 

- Phát hiện kịp thời và xử trí khẩn trương theo quy chế cấp cứu người bệnh có diễn biến nguy kịch.

 

-Phối hợp duyệt hồ sơ bệnh án hàng tuần để thống nhất chẩn đoán, điều trị và rút kinh nghiệm.

 

- Theo dõi sát những diễn biến lâm sàng kết hợp các xét nghiệm cơ bản và chuyên sâu.

 

- Theo dõi chăm sóc đặc biệt đối với người bệnh trầm cảm có ý tưởng hoặc hành vi tự sát và các bệnh nhân rối loạn hành vi.

 

- Điều trị bắt buộc đối với những đối tượng theo quy định của pháp luật.

 

- Chỉ định các kĩ thuật đặc biệt phải bảo đảm an toàn phải giải thích cho người bệnh và gia đình người bệnh hiểu và kí vào giấy cam đoan.

 

- Báo cáo ngay với trưởng khoa xin ý kiến giải quyết khi người bệnh có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hoặc liên quan đến pháp luật.

 

- Khi thực hiện các thủ thuật nội khoa, phải giải thích cho người nhà và người bệnh biết, thực hiện các quy định kĩ thuật bệnh viện, bảo đảm chất lượng và an toàn cho người bệnh.

 

- Giải thích, hướng dẫn, giúp đỡ, động viên những người bệnh điều trị lần đầu thựchiện đúng kĩ thuật. Phát huy vai trò chủ động tích cực của người bệnh và sự giúp đỡ của gia đình người bệnh.

 

-Tham gia hội chẩn, kiểm thảo tư vong khi được yêu cầu.

 

- Mời trưởng khoa khám lại trước khi cho bệnh nhân ra viện, tổng kết bệnh án cho người bệnh chuyển khoa, ra viện chuyển viện theo quy chế.

 

- Tham gia giảng dậy, hướng dẫn học viên đến thực tập theo sự phân công của trưởng khoa. Tham gia nghiên cứu khoa học.

 

- Tham gia thường trực 24/24h theo lịch phân công của trưởng khoa.

 

- Phối hợp, đoàn kết với các đồng nghiệp để hoàn thành công việc.

 

- Tư vẫn, tuyên truyền giáo dục sức khoẻ tâm thần cho cộng đồng

 

- Có quyền hạn kê đơn thuốc, ký đơn thuốc, phiếu lĩnh thuốc theo quy chế bệnh viện.

 

2.3. Trách nhiệm của người điều dưỡng trưởng khoa

 

Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa và trưởng phòng Điều dưỡng bệnh viện, Điều dưỡng trưởng khoa  có trách nhiệm sau:

 

- Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

 

- Hàng ngày đi thăm người bệnh. Nhận các y lệnh về điều trị và chăm sóc của trưởng khoa để tổ chức thực hiện.

 

- Quản lý buồng bệnh và kiểm tra công tác vệ sinh, vô khuẩn chống nhiễm khuẩn trong khoa.

 

- Kiểm tra, đôn đốc Điều dưỡng, Hộ lý thực hiện y lệnh của bác sỹ điều trị, quy chế bệnh viện, quy định kỹ thuật bệnh viện, báo cáo kịp thời trưởng khoa các việc đột xuất, những diễn biến bất thường của người bệnh để kịp thời xử lý.

 

- Lập kế hoạch và phân công công việc cho Điều dưỡng, Hộ lý trong khoa.

 

- Tham gia công tác đào tạo cho Điều dưỡng, Hộ lý và tham gia công tác chỉ đạo tuyến theo sự phân công.

 

- Lập kế hoạch mua y dụng cụ, vật tư tiêu hao. Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng, bảo dưỡng và quản lý tài sản, vật tư theo quy định hiện hành. Lập kế hoạch các yêu cầu sửa chữa dụng cụ hỏng.

 

- Kiểm tra việc ghi sổ sách, phiếu theo dõi, phiếu chăm sóc, công tác hành chính, thống kê và báo cáo trong khoa.

 

- Theo dõi, chấm công lao động hàng ngày và tổng hợp ngày công để báo cáo.

 

- Tham gia thường trực và chăm sóc người bệnh.

 

- Hướng dẫn học viên đến thực tập tại khoa.

 

- Uỷ viên thường trực kiêm thư ký hội đồng người bệnh cấp khoa

 

- Quyền hạn phân công điều dưỡng, hộ lý dáp ứng yêu cầu công việc.

 

2.4. Điều dưỡng hành chính có trách nhiệm:

 

          Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa và điều dưỡng trưởng khoa, điều dưỡng hành chính khoa có nhiệm vụ sau:

 

- Ghi cập nhật sổ đăng ký người bệnh vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện và tử vong.

 

- Báo cáo tình hình người bệnh hàng ngày, hàng tháng 3, 6, 9 và 12 tháng theo quy định.

 

- Chuyển bệnh án đã được trưởng khoa duyệt của người bệnh ra viện, tử vong đến phòng lưu trữ.

 

- Bảo quản bệnh án, sổ, ấn chỉ và tài liệu trong khoa.

 

- Quản lý thuốc dùng hàng ngày cho người bệnh trong khoa.

 

- Tổng hợp thuốc dùng hàng ngày theo y lệnh và viết phiếu lĩnh thuốc để trình trưởng khoa duyệt.

 

- Lĩnh thuốc và bàn giao thuốc hàng ngày để điều dưỡng chăm sóc thực hiện cho từng người bệnh theo y lệnh.

 

- Kiểm tra sử dụng thuốc trực hàng ngày và bổ sung thuốc trực theo cơ số quy định.

 

- Tổng hợp thuốc đã dùng cho một người bệnh trước lúc ra viện.

 

- Lĩnh dụng cụ y tế, văn phòng phẩm. Lập sổ theo dõi và cấp phát để sử dụng theo kế hoạch của điều dưỡng trưởng và trưởng khoa.

 

- Tham gia thường trực và chăm sóc người bệnh khi cần.

 

- Thay điều dưỡng trưởng khoa khi được uỷ quyền.

 

2.5. Điều dưỡng chăm sóc có trách nhiệm:

 

                Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa và điều dưỡng trưởng khoa, điều dưỡng chăm sóc có nhiệm vụ sau.

 

- Nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế bệnh viện, đặc biệt chú ý thực hiện quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện, quy chế quản lý buồng bệnh và buồng thủ thuật.

 

- Nghiêm chỉnh thực hiện đầy đủ y lệnh của thầy thuốc.

 

- Thực hiên chăm sóc người bệnh theo đúng quy định kỹ thuật bệnh viện:

 

- Điều dưỡng trung cấp, điều dưỡng chính thực hiện được các kỹ thuật cơ bản như: lập kế hoạch chăm sóc cho người bệnh, tiếp đón người bệnh, cho người bệnh uống thuốc, thực hiện kỹ thuật tiêm thuốc , truyền dịch thay băng, đặt thông, kỹ thuật cấp cứu theo quy định và vận hành bảo quản các thiết bị y tế trong khoa theo sự phân công.

 

- Cử nhân điều dưỡng: ngoài việc thực biện các công việc như điều dưỡng chính phải thực hiện các kĩ thuật chăm sóc phức tạp khi điều dưỡng chính không thực hiện được, tham gia đào tạo, quản lý và sử dụng thành thạo các thiết bị y tế trong khoa.

 

- Đối với những người bệnh nặng nguy kịch phải chăm sóc theo y lệnh và báo cáo kịp thời những diễn biến bất thường cho bác sĩ điều bị xử lý kịp thời.

 

- Phối hợp kịp thời với nhân viên an ninh để xử trí các trường hợp bệnh nhân “lên cơn” kích động, có hành vi tự sát, tự gây thương tích cho chính bản thân hoặc người xung quanh.

 

- Ghi những thông số, dấu hiệu, triệu chứng bất thường của người bệnh và cách xử lý vào phiếu theo dõi và phiếu chăm sóc theo quy định.

 

- Hàng ngày cuối giờ làm việc phải bàn giao người bệnh cho điều dưỡng thường trực và ghi vào sổ những y lệnh còn lại trong ngày, những yêu cầu theo dõi, chăm sóc đối với từng người bệnh, đặc biệt là người bệnh nặng.

 

- Bảo quản tài sản, thuốc, dụng cu y tế trật tự và vệ sinh buồng bệnh, buồng thủ thuật trong phạm vi được phân công.

 

- Tham gia nghiên cứu khoa học về lĩnh vực chăm sóc người bệnh và hướng dẫn thực hành về công tác chăm sóc người bệnh cho học viên khi được điều dưỡng trưởng khoa phân công.

 

- Tham gia thường trực theo sự phân công của điều dưỡng trưởng khoa.

 

- Động viên người bệnh an tâm điều trị. Bản thân phải thực hiện tốt quy định y đức.

 

- Thường xuyên tự học, cập nhật kiến thức.

 

2.6. Hộ lý có trách nhiệm:

 

          Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa, điều dưỡng trưởng khoa, hộ lý có nhiệm vụ sau:

 

- Thực hiện vệ sinh sạch, đẹp, ngăn nắp, trật tự trong các buồng bệnh, buồng thủ thuật, buồng tắm, buồng vệ sinh, hành lang, cầu thang, buồng làm việc của khoa theo quy chế quản lý buồng bệnh và buồng thủ thuật và quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

 

- Phục vụ người bệnh:

 

+ Thay, đổi đồ vải của người bệnh theo quy định.

 

+ Đổ bô, chất thải của người bệnh.

 

+ Cọ rửa và tiệt khuẩn dụng cụ đựng chất thải của người bệnh, đảm bảo luôn khô, sạch.

 

- Phụ y tá điều dưỡng chăm sóc người bệnh toàn diện:

 

+ Hỗ trợ người bệnh thực hiện vệ sinh thân thể

 

+ Vận chuyển người bệnh.

 

+ Vận chuyển phương tiện và thiết bị phục vụ người bệnh và mang sửa chữa thiết bị hỏng.

 

- Thu gom, quản lý chất thải trong khoa:

 

+  Đặt các thùng rác tại các vị trí quy định của khoa.

 

+ Tập trung, phân loại rác từ các buồng bệnh, buồng thủ thuật vào thùng rác chung của khoa.

 

+ Buộc túi nylon khi rác đầy 2/3 túi và dán nhãn, ghi rõ tên khoa trên nhãn.

 

+ Thu gom bỏ rác vào thùng không để rác rơi vãi ra ngoài.

 

+ Cọ rửa thùng rác hàng ngày.

 

- Bảo quản tài sản trong phạm vi được phân công.

 

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của điều dưỡng trưởng khoa.

 

3. Phân công công việc cụ thể:

 

SST

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Công việc

1

 Đào Văn Toàn

Bác sĩ

- Phó trưởng khoa - Phụ trách khoa

- Bao quát chung.

- Đảm bảo nề nếp các hoạt động và chất lượng điều trị của khoa.

- Tham gia công tác điều trị bệnh nhân buồng 1.

( Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy chế bệnh viện và thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của khoa)

2

 Đinh Thị Minh Tâm

Bác sĩ

- Phó trưởng khoa.

-Tham gia công tác điều trị bệnh nhân buồng  3, buồng cấp tính 2.

 (Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy chế bệnh viện và thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của khoa)

3

 Đinh Thị Ánh Nguyệt

Bác sĩ

Tham gia công tác điều trị bệnh nhân buồng 2, buồng cấp tính 1.

 ( Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy chế bệnh viện và thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của khoa)

4

Nguyễn Thị Xuân

Bác sĩ

Tham gia công tác điều trị bệnh nhân buồng  4, buồng cấp tính 3.

 (Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy chế bệnh viện và thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của khoa).

5

 Nguyễn Thị Kiều Vân

Cử nhân điều dưỡng

 Điều dưỡng trưởng khoa.

- Lập kế hoạch và phân công việc cho điều dưỡng và Kiểm tra, đôn đốc và giám sát điều dưỡng khi thực hiện nhiệm vụ theo quy chế.

- Tham gia công tác chăm sóc bệnh nhân buồng 01

(Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy chế bệnh viện và thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của khoa)

6

  Nghiêm Thị Hường Nhung

 Y sỹ

 -   Vào sổ bệnh nhân vào viện, ra viện chuyển viện, theo dõi vv..

-    Trực tiếp chăm sóc buồng bệnh 03, buồng bệnh cấp tính 2

-    Lĩnh các đầu sổ, các phiếu dán hồ sơ bệnh án

-    Hàng tháng báo cáo số liệu thuốc, vật tư y tế tiêu hao của khoa theo quy định

-    Tổng hợp số liệu bệnh nhân của khoa, bệnh nhân theo dõi vào cuối mỗi buổi chiều bàn giao cho kíp trực

-    Kiểm tra hoàn thiện hồ sơ bệnh án bệnh nhân ra viện, sổ , giấy ra viện, giấy giới thiệu… bàn giao phòng kế hoạch tổng hợp.

-    Tham gia thường trực và chăm sóc người bệnh

-    Tham gia công tác tổng vệ sinh khoa phòng , bệnh viện.

-    Tham mưu cho điều dưỡng trưởng khoa trong công tác điều dưỡng, chăm sóc bệnh nhân cũng như trong các công tác khác

-    Tham gia công tác tổng vệ sinh của khoa, của viện theo lịch

-    Thay thế điều dưỡng trưởng khoa giải quyết các công việc khi điều dưỡng trưởng khoa đi vắng, báo cáo lại khi điều dưỡng trưởng khoa về.

7

 Nguyễn Thị Giang

Cử nhân điều dưỡng

- Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa và theo sự phân công của điều dưỡng trưởng khoa.

- Thực hiện chăm sóc người bệnh buồng 4, buồng bệnh cấp tính 3.

 (Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy chế bệnh viện và thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của khoa)

-         Hàng ngày cập nhật tin tức Email

8

Nguyễn Thúy Hằng

           

           

           

           

Cử nhân điều dưỡng

- Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa và theo sự phân công của điều dưỡng trưởng khoa.

-Thực hiện chăm sóc người bệnh buồng  3

(Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy chế bệnh viện và thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của khoa)

9

Lê Thị Thu Hằng

Điều dưỡng

- Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa và theo sự phân công của điều dưỡng trưởng khoa.

-Thực hiện chăm sóc người bệnh buồng  1 (Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy chế bệnh viện và thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của khoa)

10

Phạm  Thị Giang

 Y sỹ

- Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa và theo sự phân công của điều dưỡng trưởng khoa.

- Điều dưỡng hành chính hành chính.

- Thực hiện chăm sóc người bệnh buồng 2

 (Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy chế bệnh viện và thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của khoa)

11

Hà Thị Thanh Nhàn

Điều dưỡng

- Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa và theo sự phân công của điều dưỡng trưởng khoa.

-Thực hiện chăm sóc người bệnh buồng số 4,  buồng cấp tính 1 (Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy chế bệnh viện và thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của khoa)

12

7. Phùng Thị Ngọc Anh

Y sỹ

- Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa và theo sự phân công của điều dưỡng trưởng khoa.

-Thực hiện chăm sóc người bệnh buồng số 2 (Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy chế bệnh viện và thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của khoa)

 

  

   

13

Trương Thị Thanh Minh

Hộ lý

- Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa và theo sự phân công của điều dưỡng trưởng khoa.

- Quản lý các tài sản cho bệnh nhân mượn và thu lại, khi thu lại phải chuyển xuống nhà giặt giặt.

          - Hàng ngày đôn đốc người nhà, bệnh nhân giữ gìn, tham gia vệ sinh buồng bệnh, vệ sinh ngoại cảnh

          - Trực tiếp quét dọn nhà vệ sinh cán bộ, nhà vệ sinh bệnh nhân, phòng hành chính, phòng tiêm, phòng bệnh nhân, lau chùi tư trang như bàn ghế phòng hành chính, tủ cá nhân trong buồng bệnh.

          - Tham gia công tác tổng vệ sinh của khoa, của viện theo lịch

          - Tham gia các công tác khác khi khoa và bệnh viện yêu cầu.

(Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy chế bệnh viện và thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của khoa)

 

         

     

 

.

 

Tin bệnh viện

Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc Tổng kết hoạt động năm 2015 & Phương hướng hoạt động năm 2016

           Sáng ngày 11.01.2016 Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc Tổng kết hoạt động năm 2015 & Phương hướng năm 2016 đã tiến hành tổng kết công tác khám chữa bệnh năm 2015 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2016.  Đến dự Hội nghị tổng kết của bệnh viện có Ban giá [ ... ]

Other Articles

Tin chuyên ngành

Hội thi cán bộ bệnh viện Tâm thần thực hiện lời dạy của Bác "Thầy thuốc như mẹ hiền"

28/01/2016    Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2016), ngày 28/1/2016, Bệnh viện Tâm thần tỉnh tổ chức Hội thi tuyên truyền về thực hiện Quy tắc ứng xử trong bệnh viện

Other Articles

Cơ cấu tổ chức