Thực hiện chương trình giám sát sức khỏe tâm thần năm 2018, kế hoạch số 06 của Bệnh viện Tâm thần tỉnh. Ngày 6 tháng 3 năm 2018 -  Đoàn giám sát của Bệnh viện Tâm thần tỉnh đã có buổi giám sát Trạm y tế xã Hoàng Đan và trạm y tế xã Hoàng Lâu thuộc huyện Tam Dương

Ngày 17/8/2017  tại hội trường UBND huyện Lập Thạch các giảng viên của Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc, trung tâm PHCN người tâm thần Việt Trì đã tập huấn cho hộ gia đình về kỹ năng, phương pháp chăm sóc người bệnh tâm thần tại gia đình. Đối với người bệnh tâm thần việc được khám chẩn đoán, uống thuốc đều là vô cùng quan trọng, nhưng quan trọng hơn là phải có người giám sát họ dùng thuốc .

Ngày 6/9/2017, Đoàn giám sát của Bệnh viện Tâm thần tỉnh đã làm việc với Trung tâm Y tế huyện Sông Lô, Trạm Y tế Xã Nhạo Sơn về công tác thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng năm 2017.

Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở

Quy định chức năng, quyền hạn, trách nhiệm của phòng một cửa