Hiện có hơn 300 mã bệnh liên quan đến các bệnh lý về thần kinh của con người. Trong số 10 loại bệnh lý tâm thần thường gặp tại Việt Nam, mới chỉ có 2 loại bệnh được đưa vào diện quản lý, điều trị theo chương trình mục tiêu quốc gia là tâm thần phân liệt và động kinh.

Trong thời gian qua Bệnh viện đã thực hiện công tác chính sách xã hội khám chữa bệnh cho người nghèo. Bệnh viện đang là một trong tốp 10 bệnh viện được xét bình chọn đạt danh hiệu " Bệnh viện thân thiện vì sức khỏe cộng đồng