SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN TÂM THẦN

Số….

(V/v quy định, chức năng, quyền hạn phòng một cửa )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


           Vĩnh yên, ngày 19 tháng 11 năm 2014

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG

QUYỀN HẠN TRÁCH NHIỆM PHÒNG MỘT CỬA

I. MỤC ĐÍCH

- Thiết lập hệ thống làm việc khoa học, dễ làm việc, dễ quản lý, đúng chức trách nhiệm vụ của từng khoa phòng.

- Giúp lãnh đạo giải quyết các thủ tục trong phạm vi có thẩm quyền.

- Tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanh chóng cho cá nhân, tập thể tới liên hệ công tác.

- Tiết kiệm thời gian cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân và các tổ chức khi đến làm các thủ tục hành chính tại bệnh viện.

-Tư vấn cho tất cả các đối tượng người bệnh khi có yêu cầu được tư vấn.

II. YÊU CẦU

- Phòng khám bố trí phòng làm việc thuận tiện, có biển chỉ dẫn cụ thể. Có đầy đủ sổ sách ghi chép.

- Có đầy đủ văn bản, quy chế , quy định, hướng dẫn cụ thể về các nội dung thực hiện của phòng một cửa.

- Phòng khám bố trí nhân lực thường xuyên, thường trực, tiếp đón trong giờ hành chính.Nhân lực luôn có một bác sĩ và một điều dưỡng có đủ phẩm chất đạo đức,năng lực chuyên môn, khả năng giao tiếp tốt, xử trí nhanh mọi tình huống, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm tận lực với công việc.

- Cán bộ phòng khám phải nắm chắc mọi văn bản quy phạm pháp luật, quy định của Bệnh viện Tâm thần, quy chế chuyên môn của Bệnh viện

- Giải quyết nhanh chóng, công khai rõ ràng, đầy đủ, không gây khó khăn phiền hà, sách nhiễu cho bệnh nhân, gia đình bệnh nhân và các tổ chức đến làm việc

- Phối hợp, thống nhất giữa lãnh đạo và các khoa, phòng.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

- “Phòng một cửa ” có trách nhiệm tiếp đón, giải quyết, hướng dẫn các cơ quan, tập thể, cá nhân tới liên hệ công tác tại bệnh viện.

- Giải quyết trong phạm vi có thẩm quyền các đơn thư của cá nhân, tập thể kiến nghị. Đồng thời báo cáo lãnh đạo những trường hợp vượt quá thẩm quyền.

- Thực hiện chức năng sao chép hồ sơ bệnh án theo quy định trích sao hồ sơ bệnh án.

- Cấp giấy ra viện, cấp giấy chứng nhận cho những bệnh nhân đã điều trị nội trú, ngoại trú tại bệnh viện tâm thần. Bệnh án phải có đầy đủ chữ ký và dấu của lãnh đạo.

- Đổi sổ, và cấp lại sổ cho bệnh nhân theo đúng quy trình đã ban hành.

- Tư vấn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong phạm vi thuộc thẩm quyền

IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Mọi trường hợp đến liên hệ công tác lưu vào sổ của khoa

1. Đối với tập thể, cá nhân tới liên hệ công tác.

- Nhân viên phòng phải tiếp đón niềm nở, chu đáo, hỏi rõ mục đích liên hệ công tác. Sau đó hỏi ý kiến lãnh đạo chỉ đạo, nhất chí liên hệ công tác. Nhân viên phòng có trách nhiệm đưa đoàn tới các phòng ban cần liên hệ.Trường hợp lãnh đạo đi vắng cán bộ phòng gọi điện trình bày và xin lãnh đạo ngày, giờ hẹn .

2. Với trường hợp đơn thư kiến nghị của cá nhân tập thể.

- Với trường hợp đơn thư khen ngợi cá nhân, tập thể có tinh thần, thái độ phục vụ tốt. Cán bộ phòng trước tiên phải thay mặt cơ quan cảm ơn cá nhân tập thể đã đóng góp, động viên khích lệ cán bộ bệnh viện, và xin hứa sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa. Đồng thời báo cáo lãnh đạo để lãnh đạo biểu dương kịp thời.

- Trường hợp đơn thư phê bình cán bộ phòng phải tiếp thu, đồng thời báo cáo lãnh đạo để lãnh đạo có hướng giải quyết.

3. Đối với trường hợp trích sao hồ sơ bệnh án( có quy định riêng được niêm yết tại phòng khám)

- Sau khi vào sổ lưu tại khoa, dựa vào quy trình trích sao hồ sơ bệnh án. Nếu đã đầy đủ thủ tục theo quy định trích sao hồ sơ bệnh án cán bộ phòng gửi hồ sơ lên phòng kế hoạch tổng hợp, phòng kế hoạch tổng hợp kiểm tra lại đủ thủ tục sau đó viết giấy hẹn cho bệnh nhân, thời gian đến lấy giấy hẹn 3 ngày. Sau khi sao xong hồ sơ bệnh án phòng kế hoạch xin dấu lãnh đạo. Sau đó phòng kế hoạch trả vế phòng khám theo đúng giấy hẹn, cán bộ phòng có trách nhiệm lưu,trả kết quả ( có chữ ký của gia đình bệnh nhân) đồng thời thu phí theo quy định bệnh viện. Trong trường hợp bệnh nhân chưa đủ thủ tục cán bộ phòng phải hướng dẫn rõ ràng, cẩn thận cho bệnh nhân và gia đình tránh tình trạng bệnh nhân phải đi lại nhiều lần. Những trường hợp bệnh nhân không được trích sao bệnh án ( bệnh nhân điều trị ngoại trú). Cán bộ phòng phải niềm nở, tận tình, giải thích chu đáo tỉ mỉ cho bệnh nhân và gia đình hiểu, thoải mái ra về, tuyệt đối không gây bức xúc cho bệnh nhân và gia đình.

4. Đối với trường hợp đổi sổ

- Dựa vào quy trình đổi sổ, cán bộ phòng kiểm tra nếu đủ thủ tục giải quyết nhanh gọn cho bệnh nhân. Không để bệnh nhân và gia đình phải đợi chờ mất thời gian.Trường hợp không trong diện đổi sổ, cán bộ phòng dựa theo quy định đổi sổ giải thích rõ ràng cho bệnh nhân

5. Trường hợp bệnh nhân và gia đình cần tư vấn

- Tùy theo từng yêu cầu, cán bộ phòng phải tư vấn đầy đủ rõ ràng, đúng mục đích,tạo sự tin tưởng yên tâm cho bệnh nhân.đồng thời phải giữ bí mật riêng tư theo đúng quy chế chuyên môn.

6. Giao công việc cho Bác sỹ Lưu Văn Tuấn chịu trách nhiệm chính và được phép phân công cán bộ trong biên chế của khoa khám bệnh

* LƯU Ý

- Mọi trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết của phòng một cửa. cán bộ phòng trực tiếp báo cáo lãnh đạo, đồng thời tham mưu cho lãnh đạo trong công tác chuyên môn.

- Tuyệt đối cán bộ phòng không được gợi ý, vòi vĩnh, gây khó khăn phiền hà cho bệnh nhân và gia đình. Không thu quá khoản tiền theo quy định của bệnh viện

Nơi nhận

- Lãnh đạo

-Các khoa phòng

- Lưu VT

GIÁM ĐỐC

Đã kí

Nguyễn Khánh Hải