Hiện tại trong 8 tháng đầu năm 2017, toàn huyện Sông Lô hiện quản lý 501 bệnh nhân trong đó số bệnh nhân được cấp thuốc tại cộng đồng là: 126 bệnh nhân động kinh, 125 bệnh nhân tâm thần phân liệt, 10 bệnh nhân có chẩn đoán khác. Công tác quản lý bệnh nhân trên địa bàn huyện cũng như công tác quản lý lĩnh thuốc, cấp phát thuốc được lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Sông Lô hết sức quan tâm, chỉ đạo.

 

Tại xã Nhạo Sơn đoàn công tác đã tổ chức khám bệnh cho số bệnh nhân đang quản lý, điều trị. Trạm Y tế xã làm tốt công tác quản lý bệnh nhân, tuyên truyền, cấp phát thuốc ngoại trú cho 6 bệnh nhân mắc bệnh Tâm thần phân liệt, 2 bệnh nhân mắc bệnh Động kinh, quản lý, ghi chép hồ sơ bệnh án đầy đủ đúng với quy định của chương trình.