Những thành công của Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng đã làm giảm đáng kể số người tâm thần đi lang thang và giảm gánh nặng cho nhiều gia đình có người bị bệnh. Cũng nhờ có chương trình mà nhiều nơi người dân không còn kỳ thị, xa lánh bệnh nhân tâm thần. Điều này cũng giúp cho người bệnh bình phục và tái hòa nhập với cộng đồng. Tại lớp tập huấn Bác sỹ Nguyễn Khánh Hải giảng viên của Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc đã gửi tới lớp tập huấn: Đại cương về Tâm thần học,bệnh Động kinh, bệnh Tâm thần phân liệt, công tác quản lý điều trị bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng, đánh giá chất lượng điều trị và phục hồi chức năng tâm lý xã hội cho bệnh nhân tâm thần dựa vào cộng đồng, hướng dẫn tiến hành sinh hoạt tổ gia đình bệnh nhân và công tác tư vấn.

 

Kiến thức được khóa học cung cấp là rất cần thiết cho công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại cộng đồng. Giúp công tác chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân được hoàn thiện hơn, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và giúp bệnh nhân hòa nhập với cộng đồng tốt hơn.