về công tác tổ chức hoạt động cấp phát thuốc, ghi chép hồ sơ bệnh án, quản lý bệnh nhân động kinh tâm thần điều trị ngoại trú trên địa bàn. Đoàn giám sát do ông Nguyễn Khánh Hải, ông Lê văn Tuấn làm trưởng đoàn, cùng với các thành viên trong đoàn và toàn thể cán bộ Trạm y tế xã Hoàng Đan, trạm y tế xã Hoàng Lâu .

 

 

Trong thời gian qua, với sự nỗ lực của tập thể cán bộ Trạm y tế, sự lãnh chỉ đạo sâu sát của Bệnh viện tâm thần về chương trình động kinh tâm thần tại cộng đồng, sự quan tâm chỉ đạo của Trung tâm y tế huyện, của Đảng ủy, chính quyền và sự phối hợp của các ngành, đoàn thể địa phương, Hai trạm y tế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân động kinh- tâm thần và cho nhân dân trên địa bàn. Chương trình CSSK tâm thần có phân công cán bộ phụ trách cụ thể, thực hiện nghiêm túc. Hai trạm y tế đã duy trì chế độ giao ban, tổ chức tốt các hoạt động của cơ quan, qua đó công tác tuyên truyền chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân nói chung và chương trình sức khỏe tâm thần nói riêng được thường xuyên, kịp thời. 

Đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua và đề nghị Trạm y tế cần quan tâm, lưu ý: Tích cực tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt về chương trình động kinh- tâm thần qua hệ thống truyền thanh của xã để nhân dân nắm được chủ động phòng tránh, phát hiện sớm và chủ động đưa người bệnh đi điều trị kịp thời.  

 

                   Bài và ảnh: HH