Trong thời gian qua Bệnh viện đã thực hiện công tác chính sách xã hội khám chữa bệnh cho người nghèo. Bệnh viện đang là một trong tốp 10 bệnh viện được xét bình chọn đạt danh hiệu " Bệnh viện thân thiện vì sức khỏe cộng đồng

Một số hình ảnh khám chữa bệnh tại địa phương của các Bác sĩ bệnh viện tâm thần trung ương 1.