Sáng ngày 11.01.2016 Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc Tổng kết hoạt động năm 2015 & Phương hướng năm 2016 đã tiến hành tổng kết công tác khám chữa bệnh năm 2015 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2016.  Đến dự Hội nghị tổng kết của bệnh viện có Ban giám đốc, trưởng phó các khoa phòng của bệnh viện, các  đồng chí  lãnh đạo, phụ trách chương trình các Trung tâm Y tế trong tỉnh.

 

 

            Thay mặt Ban Giám đốc bệnh viện Bs CKII Nguyễn Khánh Hải trình bày báo cáo tổng kết công tác khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học của bệnh viện trong năm 2015. Năm 2015 bệnh viện có các nhiệm vụ chính được Sở y tế giao cho: Công tác khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú miễn phí cho bệnh nhân Động kinh- Tâm thần và tổ chức thực hiện chương trình bảo vệ sức khỏe tâm thần tại cộng đồng, công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học, công tác phòng bệnh và một số công tác khác. Trong thời gian qua cán bộ, nhân viên bệnh viện luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn. Nhiều trang thiết bị, máy móc hiện đại được đầu tư bổ sung và đã phát huy được hiệu quả.

 

       +  Công tác khám, chữa bệnh tại bệnh viện :

-         Tổng số lượt khám bệnh tại viện 33.708 lượt người đạt 134,8 so với kế hoạch

-         Tổng số lượt bệnh nhân điều trị ngoại trú 1000 lượt người đạt 100% so với kế hoạch

       -  Số bệnh nhân điều trị nội trú: 1.208 lượt người đạt 73,2 % so với kế hoạch, công suất sử dụng giường bệnh: 78 %, ngày điều trị trung bình: 27

       + Công tác khám, chữa bệnh tại cộng đồng:

-   Trong năm tổng số bệnh nhân động kinh phát hiện mới là 112 bệnh nhân đạt 112% so với kế hoạch.

-   100% số bệnh nhân động kinh mới điều trị ổn định

-   Tổng số bệnh nhân động kinh, tâm thần, trầm cảm quản lý điều trị 4.670  bệnh nhân, trong đó 1.746 bệnh nhân tâm thần phân liệt, 1.580 bệnh nhân động kinh, 144 bệnh nhân trầm cảm, chẩn đoán khác 1.200 bệnh nhân.

-    Là bệnh viện chuyên khoa hạng III bệnh viện thực hiện được 71/83 kỹ thuật phân của tuyến chuyên khoa theo thông tư số 43/2013/TT- BYT ngày 11/12/ 2013 của Bộ Y tế đạt 86%.

+  Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

    Năm 2015 bệnh viện Tâm thần tỉnh đã tiến hành đổi mới cung cách quản lý, giám sát BN tâm thần tại cộng đồng, về cơ bản đến nay tình hình quản lý, giám sát bệnh nhân đã đi vào ổn định và đạt được những kết quả nhất định. Công tác quản lý, cấp phát thuốc của tuyến huyện, xã  nhìn chung đã được đi vào nề nếp, thuốc hướng thần, gây nghiện được các TTYT huyện và xã quản lý từng bước đúng với quy chế dược và quy chế quản lý bệnh mãn tính. Nhờ làm tốt công tác quản lý, điều trị ngoại trú cho bệnh nhân tâm thần trên địa bàn góp phần quan trọng trong việc giảm tải bệnh nhân cho những đơn vị y tế tuyến trên và giảm tỷ lệ tái phát bệnh ở các bệnh nhân điều trị ngoại trú, làm bớt gánh nặng cho gia đình. Mặt khác chương trình giúp giữ gìn ổn định an ninh- trật tự xã hội và an sinh xã hội. Nhiều bệnh nhân sau khi được điều trị ổn định đã tham gia lao động sinh hoạt tái hòa nhập với xã hội.  Người bệnh tâm thần được chăm sóc, giúp đỡ, nhận được sự thông cảm, sẻ chia từ gia đình và xã hội, giảm sự kỳ thị đối với bệnh nhân tâm thần. Năm 2015 Bệnh viện không thực hiện luân phiên cán bộ về tuyến dưới, nhưng đã giám sát được 75% số xã trong tỉnh. Trong năm Công tác vệ sinh đảm bảo xử lý rác thải y tế, an toàn phòng chống cháy nổ được chú trọng. Xây dựng nhà ăn hợp tiêu chuẩn vệ sinh, xây dựng nhà thuốc đúng quy chế dược, bệnh viện đã có 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đã nghiệm thu của hội đồng khoa học bệnh viện đánh giá cho kết quả tốt. Kết quả này đạt được nhờ sự lãnh đạo của Ban giám đốc cùng sự đồng tâm nhất trí cao của toàn thể cán bộ công chức bệnh viện mang lại. Đồng thời cũng là thách thức trong thời gian tới bệnh viện cần “ Đổi mới ” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, năm 2016 là năm có nhiều thách thức cũng như khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh; Thực hiện tốt việc Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nâng cao chất lượng bệnh viện theo các tiêu chí mà Bộ Y tế đã quy định; tiếp tục đổi mới toàn diện về thực hiện Thông tư 07/BYT ngày 25/2/2014 của Bộ Y tế về Quy tắc ứng xử trong ngành y tế  đáp ứng yêu cầu  nhiệm vụ khám chữa bệnh  đặt ra trong năm 2016. 

                                                                                                 Bài và ảnh: Hồng Hà – Ph. KHTH

Sáng 22/9, Bệnh viện Tâm thần tỉnh tổ chức hội thi tìm hiểu về Đảng cộng sản Việt Nam và Bác Hồ vĩ đại.

Tham gia hội thi, 10 thí sinh là cán bộ, y, bác sĩ đến từ các khoa, phòng thuộc Bệnh viện lần lượt trải qua các phần thi: năng khiếu, trắc nghiệm kiến thức và thuyết trình với các chủ đề về Đảng cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kiến thức trong công tác chăm sóc sức khỏe bệnh nhân.

- Hội thi Tìm hiểu về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh của Chi bộ bệnh viện là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Bệnh viện năm 2015. Thông qua Hội thi, mỗi cán bộ tự học tập, nâng cao kiến thức về công tác xây dựng Đảng, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn; đây cũng là dịp để các cán bộ giao lưu, học tập về nghiệp vụ công tác xây dựng chi bộ, nhất là việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo thực tiễn của cán bộ, nhằm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Thông qua Hội thi giúp chi bộ đánh giá đúng tình hình thực tế về công tác chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ. Có giải pháp nâng cao chất lượng về công tác xây dựng Đảng tại bệnh viện, đồng thời phát hiện nhân tố mới để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ tại bệnh viện.

Hội thi không chỉ giúp cán bộ, y bác sỹ và nhân viên Bệnh viện nâng cao kiến thức, giao lưu và học tập về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao ý thức kỷ luật, thái độ phục vụ nhân dân, xứng đáng với lời dạy của Bác "Lương y phải như từ mẫu"./.

                                                                                             Hồng Hà - P. KHTH

Căn cứ Kế hoạch số 51/KH-SYT ngày 18/6/2015 của Sở Y tế Vĩnh Phúc về kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2015. Ngày 30/06/2015 Tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc , Đoàn kiểm tra chéo gồm bệnh viện Y học cổ truyền Vĩnh Phúc và bệnh viện Phục hồi chức năng tiến hành đánh giá kiểm tra chất lượng bệnh viện Tâm thần 6 tháng đầu năm 2015.

Phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một trong những công tác rất quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản Nhà nước và của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh và trật tư an toàn xã hội.

 

Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Ban lãnh đạo Trung tâm y tế thị xã Phúc Yên....