Bệnh viên Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc có nhu cầu mua sắm trang phục y tế cho cán bộ chuyên môn, đề nghị các đơn vị cung cấp hàng hóa gửi báo giá về theo thông tin thư mời báo giá đính kèm.

Xem và tải thư mời báo giá tại đây

Nội dung cho bài viết

Tải file tại: download

xem chi tiết chào giá