Chi đoàn Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng luôn hoàn thành các nhiệm vụ của mình và luôn tham gia các phong trào xã hội như hiến máu nhân đạo, các hoạt động từ thiện. Để lập thành tích chào mừng ngày đại hội Chi Đoàn (ngày 12/11/2014), chi đoàn đã tiến hành tổ chức nấu buổi ăn từ thiện cho các bệnh nhân tại bệnh viện.

Với sự nhiệt tình và lòng yêu thương bệnh nhân, các đoàn viên đã dành một khoảng kinh phí để nấu một nồi mì Quảng cho bệnh nhân.

Ngay từ sáng sớm ngày 8/11/2014 các đoàn viên đã đi chợ và nấu mì cho bệnh nhân. Với lòng nhiệt tình các đoàn viên đã hăng say và vui vẽ thực hiên các công việc. Chỉ mong muốn với sự hỗ trợ này bệnh nhân sẽ có một buổi ăn no mang đậm tình yêu thương của xã hội.

Hy vọng rằng Đoàn thanh niên Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng sẽ phát huy tinh thần này và luôn phục vụ tốt cho bệnh nhân.