Ngày 2/4/2015, Chi bộ Bệnh viện Tâm thần tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Lãnh đạo Thành ủy Vĩnh Yên tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2010-2015, Chi bộ Bệnh viện Tâm thần tỉnh đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hoàn thành các mục tiêu đề ra. Trong 5 năm, có trên 69.500 lượt người tới khám bệnh tại viện; trong đó, gần 6.000 lượt người điều trị nội trú; công suất sử dụng giường bệnh đạt 85%. Bệnh viện đã thực hiện được 207 kỹ thuật khám chữa bệnh và 30 kỹ thuật phân tuyến chuyên khoa. Chương trình mục tiêu chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng được triển khai ở tất cả các xã, phường trong toàn tỉnh; cung ứng và cấp phát thuốc đầy đủ cho các đối tượng động kinh, tâm thần trên địa bàn. Trong 5 năm, phát hiện mới trên 2.600 bệnh nhân; số bệnh nhân tâm thần hiện Bệnh viện đang quản lý tại cộng đồng trên 4.800 bệnh nhân. 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Bệnh viện đặt mục tiêu mỗi năm kết nạp mới từ 4-5 đảng viên. Phấn đấu hằng năm tổ chức khám sàng lọc tại cộng đồng cho khoảng 15.000 lượt người; công suất sử dụng giường bệnh hằng năm đạt từ 90% trở lên; 100% số bệnh nhân đến khám được tư vấn về bệnh và được lựa chọn liệu pháp điều trị phù hợp với tình trạng bệnh.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chi ủy, bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội và chương trình hành động, phát động thi đua chào mừng thành công Đại hội