Ông Nguyễn Đức Chính- Phó giám đốc Bệnh viện làm việc với lãnh đạo Trung tâm y tế thị xã Phúc Yên