Căn cứ Kế hoạch số 51/KH-SYT ngày 18/6/2015 của Sở Y tế Vĩnh Phúc về kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2015. Ngày 30/06/2015 Tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc , Đoàn kiểm tra chéo gồm bệnh viện Y học cổ truyền Vĩnh Phúc và bệnh viện Phục hồi chức năng tiến hành đánh giá kiểm tra chất lượng bệnh viện Tâm thần 6 tháng đầu năm 2015. Đoàn kiểm tra gồm 18 đồng chí do bà Hà Thị Minh Hạnh Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền làm trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế, ban hành theo Quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 03/12/2013.

 

Thành phần Đoàn kiểm tra chia làm 8 nhóm, thời gian làm việc: 01 buổi 1. Số lượng tiêu chí áp dụng 78 tiêu chí, Sau khi tiến hành kiểm tra kết quả đánh giá chung: Tổng số điểm: 197 Điểm trung bình 2.5; Số lượng tiêu chí theo các mức: Mức 1; 02. tỷ lệ: 2.5.%, Mức 2: 40. tỷ lệ :51.7.%, Mức 3: 29 tỷ lệ: 37.9+.%, Mức 4: 7 tỷ lệ: 8.9.%, Mức 5:….. tỷ lệ:…….%, 2. Số lượng tiêu chí không áp dụng: 6 mã và tên tiêu chí: Lý do không áp dụng:A4.3,A4.4 BV không thu viện phí và không có khoa sản nhi Nhận xét dựa trên kết quả đánh giá các mục A1, A2, A3... B1, B2 Bệnh viện đâ từng bước củng cố và xây dựng cảnh quang môi trường và điều kiện chăm sóc người bệnh quyền và lợi ích của người bệnh ngày càng được nâng cao, - Đã có kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ,y đức và giao tiếp ứng xử tinh thần thái độ phục vụ người bệnh Đánh giá về ưu điểm của nhóm tiêu chí. Nhận xét dựa trên kết quả đánh giá các tiêu chí có điểm cao trong các mục A1, A2, A3... B1, B2 Bệnh viện thường xuyên cải tiến quy trình khám chữa bệnh đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Không có tình trạng nằm ghép, môi trường cảnh quang sạch,không có ý kiến thắc mắc phản hồi về tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn, đảm bảo đủ trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế cho công tác khám, chữa bệnh. Đánh giá về nhược điểm, vấn đề tồn tại của nhóm tiêu chí. Nhận xét dựa trên các tiêu chí có điểm thấp mức 1 và 2, các vấn đề nổi cộm, bức xúc… nhóm phát hiện khi đi đánh giá Trang thiết bị còn nghèo nàn lạc hậu và đã xuống cấp và hỏng hóc nhiều, năng lực thực hiện chuyên môn còn nhiều hạn chế, công tác dược. Kết thúc đợt kiểm tra, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền, trưởng đoàn kiểm tra đánh giá: Bệnh viện đã có nhiều cố gắng tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch được giao và đề nghị bệnh viện tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, có giải pháp ưu tiên để cải thiện, nâng cao chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của bệnh viện chuyên khoa.