Được sự đồng ý của UBND thành phố Đà Nẵng, Bệnh viện Tâm thần Thành phố Đà Nẵng đã tiến hội thảo về can thiệp tư vấn tâm lý tại trường học vào ngày 22/12/2014 tại hội trường Trường chuyên Lê Quý Đôn. Hội thảo được sự chỉ đạo của Sở Y tế và Sở Giáo dục của Thành phố Đà Nẵng.
Trong hội thảo Giáo sư Bahr Weiss của Trường đại học Vanderbilt, Hoa Kỳ đã báo cáo nghiên cứu về tình hình sức khỏe tâm thần của học sinh phổ thông trung học của Thành phố Đà Nẵng. Trong đó số học sinh có vấn đề về tâm lý chiếm gần 20%. Trong nghiên cứu cũng nhận thấy có sự quan hệ mật thiết giữa các vấn đề sức khỏe tâm thần của các học sinh với kết quả học tập của học sinh. Phó giáo sư Đặng Hoàng Minh của Đại học Quốc gia Hà Nội đã báo cáo mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần cho các học sinh bậc tiểu học. Qua đó đánh giá tính hiệu quả của hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần tại trường học. Tuy nhiên bên cạnh các thành công còn có nhiều thách thức như về cơ chế, tính chuyên nghiệp của cán bộ tâm lý tại trường học và đặc biệt sự phối hợp trong hệ thống nhà trường để giúp học sinh giải quyết các vấn đề tâm lý. Tiếp theo tiến sĩ Amie Pollack đã trình bày phần giới thiêu về liệu pháp giải quyết vấn đề, đặc biệt ý nghĩa của liệu pháp trong việc giúp học sinh vượt qua các khó khăn, căng thẳng trong cuộc sống. Hội thảo cũng được nghe nhiều ý kiến về công tác tư vấn tâm lý trong trường học hiện nay của thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt sự quan tâm của UBND thành phố, trong thời gian đến sẽ có 10 cử nhân tâm lý sẽ được tuyển dụng để thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh tại trường học.

Sau hội thảo, Lãnh đạo của sở Y tế, sở Giáo dục và các chuyên gia đã họp bàn kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ áp dụng liệu pháp giải quyết vấn đề cho học sinh. Hy vọng chương trình sẽ được tiến hành và học sinh sẽ được trang bị các kiến thức để tự vượt qua các vấn đề khó khăn trong cuộc sống.