Văn bản pháp quy

Additional Info

 • Số hiệu 38 /2013/TT-BYT
 • Ngày ban hành Thứ sáu, 15 Tháng 11 2013
 • Cơ quan ban hành Bộ Y Tế
 • Lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm
 • Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc
 • Người ký Nguyễn Thị Kim Tuyến

Additional Info

 • Số hiệu 1129 /QĐ-BYT
 • Ngày ban hành Thứ tư, 02 Tháng 4 2014
 • Cơ quan ban hành Bộ Y Tế
 • Lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm
 • Trích yếu V/v đính chính Thông tư 37/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn lập Hồ sơ mờ thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế
 • Người ký Phạm Lê Tuấn

Additional Info

 • Số hiệu 24 /2014/TTLT-BYT-BTC
 • Ngày ban hành Thứ hai, 14 Tháng 7 2014
 • Cơ quan ban hành BYT - BTC
 • Lĩnh vực Bảo hiểm y tế
 • Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của TTLT số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14-8-2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
 • Người ký Nguyễn Thị Xuyên, ...

Additional Info

 • Số hiệu 4667/QĐ-BYT
 • Ngày ban hành Thứ sáu, 11 Tháng 7 2014
 • Cơ quan ban hành Bộ Y Tế
 • Lĩnh vực Công tác y tế
 • Trích yếu V/v thành lập Hội đồng chuyên môn tiêu để xem xét tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ của TTBYT được mua sắm cho BVĐK tỉnh thuộc Dự án Phát triển bệnh viện tỉnh, vùng (giai đoạn II) bằng nguồn vốn vay JICA
 • Người ký Nguyễn Thị Kim Tiến