Quyết định số 4667/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 7/11/2014

Additional Info

  • Số hiệu: 4667/QĐ-BYT
  • Ngày ban hành: Thứ sáu, 11 Tháng 7 2014
  • Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
  • Lĩnh vực: Công tác y tế
  • Trích yếu: V/v thành lập Hội đồng chuyên môn tiêu để xem xét tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ của TTBYT được mua sắm cho BVĐK tỉnh thuộc Dự án Phát triển bệnh viện tỉnh, vùng (giai đoạn II) bằng nguồn vốn vay JICA
  • Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến