Thông tư liên tịch số 24 /2014/TTLT-BYT-BTC

Additional Info

  • Số hiệu: 24 /2014/TTLT-BYT-BTC
  • Ngày ban hành: Thứ hai, 14 Tháng 7 2014
  • Cơ quan ban hành: BYT - BTC
  • Lĩnh vực: Bảo hiểm y tế
  • Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của TTLT số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14-8-2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
  • Người ký: Nguyễn Thị Xuyên, ...