Quyết định số 1129 /QĐ-BYT

Additional Info

  • Số hiệu: 1129 /QĐ-BYT
  • Ngày ban hành: Thứ tư, 02 Tháng 4 2014
  • Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
  • Lĩnh vực: Dược - Mỹ phẩm
  • Trích yếu: V/v đính chính Thông tư 37/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn lập Hồ sơ mờ thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế
  • Người ký: Phạm Lê Tuấn