Thông tư số 38 /2013/TT-BYT

Additional Info

  • Số hiệu: 38 /2013/TT-BYT
  • Ngày ban hành: Thứ sáu, 15 Tháng 11 2013
  • Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế
  • Lĩnh vực: Dược - Mỹ phẩm
  • Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc
  • Người ký: Nguyễn Thị Kim Tuyến