SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN TÂM THẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


               Vĩnh Yên, ngày 01 tháng 7 năm 2015

                                             

Kính gửi: Trung tâm y tế huyện………………………………………..

- Là đơn vị tổ chức thực hiện chương  trình bảo vệ sức khỏe tâm thần tại cộng đồng. Trong  những năm qua  đơn vị đã có nhiều hoạt động chuyên khoa về lĩnh vực tâm thần, phục vụ cho những đối tượng  thuộc diện bệnh xã hội, không làm chủ được bản thân, không kiểm soát được ý thức, có thể gây rối, chửi bới, đập phá, hành hung cán bộ y tế, người thân và những người xung quanh, gây mất trật tự xã hội, thậm trí gây trọng án bất cứ lúc nào…

- Trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số sự việc như:  Bệnh nhân Đặng Ngọc Điền ở xã Đồng Ích đã đánh chết bố và anh trai, bệnh nhân Hoàng Văn Tuấn ở Ngọc Thanh đánh người vô cớ . Vì vậy bệnh viện Tâm thần nhắc nhở các Trung tâm y tế tăng cường quản lý, kiểm tra các Trạm y tế trực thuộc về xuất nhập thuốc an thần kinh, đảm bảo thuốc đến tay người bệnh đúng liều lượng, chủng loại.  Giám sát chặt chẽ nhằm phát hiện các bệnh nhân không sử dụng thuốc, có các biểu hiện bất thường để có các biện pháp thích hợp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp có thể xảy ra.

            Nơi nhận:

               GIÁM  ĐỐC

-                   Như trên;

-                   Lưu VT.

 

 

 

                     Đã kí