SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN TÂM THẦN

Số:           /KH - BVTT

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 05 năm 2015

                                           KẾ HOẠCH

 KHÁM SÀNG LỌC, PHÁT HIỆN BỆNH NHÂN MỚI NĂM 2015

Dự án Bảo vệ sức khỏe Tâm thần cộng đồng và trẻ em

                                                    

     - Hoạt động Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em là một trong những hoạt động đòi hỏi sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền và các tổ chức xã hội, Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc đã thực hiện xây dựng mạng lưới  chăm sóc sức khỏe tâm thần lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia khác để tuyên truyền vận động người dân tham gia phát hiện sớm hướng dẫn người bệnh   khám và điều trị, hạn chế  tình trạng bệnh mạn tính và tàn phế góp phần giữ gìn an ninh trật tự và an sinh xã hội.

- Dự án BVSKTT cộng đồng đã thực sự có hiệu quả tích cực đi vào đời sống của nhân dân, nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của các cấp chính quyền. Tỷ lệ người bệnh ổn định, sống hòa nhập với cộng đồng, không tái phát phải nhập viện tăng lên.

     - Gia đình người bệnh giảm gánh nặng về kinh tế trong điều trị và giảm các hành vi gây rối mất trật tự công cộng, đảm bảo an ninh trật tự và an sinh xã hội.

- Căn cứ vào KH số 12 - Kế hoạch hoạt động năm 2015Dự án Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em

- Căn cứ vào Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 04/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế giai đoạn 2012-2015;

- Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 113/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 15/08/2013 của liên Bộ Tài chính, Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  Y tế giai đoạn 2012 - 2015;

Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch khám sàng lọc, phát hiện bệnh nhân mới tại thị xã Phúc Yên như sau.  

- Triển khai khám tại một cụm 3 xã là: Nam Viêm, Cao Minh, Ngọc Thanh

Các bước tiến hành triển khai quản lý, điều trị và chăm sóc bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng

 - Bước 1. Gặp gỡ cán bộ chính quyền xã và cán bộ y tế trạm của xã tiến hành triển khai.Nội dung cuộc gặp gỡ là để báo cáo công việc sẽ tiến hành với chính quyền và trạm y tế xã cũng như nắm tình hình kinh tế, chính trị, dân số, địa lý… của xã triển khai để lên kế hoạch về nhân lực cũng như thời gian tiến hành một cách phù hợp.

- Bước 2. Tập huấn điều tra.Tập huấn điều tra cho cán bộ điều tra: về kỹ năng điều tra cơ bản, các biểu mẫu, cách ghi chép, kỹ năng khai thác thông tin.

 Tập huấn cho cán bộ trạm y tế và cộng tác viên: sơ bộ về kỹ năng điều tra, cách ghi chép các sổ sách quản lý B/n, các kiến thức cơ bản về bệnh tâm thần mà sẽ tiến hành điều tra.

- Bước 3: Điều tra sàng lọc.Cán bộ điều tra nhờ sự dẫn đường của cộng tác viên dùng phiếu điều tra đến từng hộ gia đình gặp người lớn tuổi phỏng vấn mục đích:

Thu thập số liệu về dân số: Họ tên, năm sinh, dân tộc, giới, nghề nghiệp, văn hoá, tình trạng hôn nhân.

Phát hiện các biểu hiện rối loạn tâm thần ở thành viên nào đó trong gia đình, đánh dấu tên thành viên đó. Mỗi hộ dùng một phiếu điều tra.

Từ các phiếu điều tra trên chọn những đối tượng nghi có rối loạn tâm thần lập thành một danh sách để tiến hành các bước sau.

- Bước 4. Điều tra chuyên khoa.Các bác sỹ chuyên khoa tâm thần đến từng gia đình người nghi có rối loạn tâm thần (theo danh sách đã lập ở bước 3) để khám tâm thần, thần kinh, nội khoa, làm bệnh án chi tiết giúp cho việc chẩn đoán xác định bệnh tương đối chính xác. Trên cơ sở bệnh lý đã được chẩn đoán, bác sỹ chỉ định thuốc điều trị trong bệnh án cho người bệnh.

Nguyên tắc điều tra.

Đến 100% số nhà dân trong xã để điều tra phát hiện.

Sử dụng nhiều nguồn thông tin, không chỉ dựa vào lời kể của bệnh nhân hay một thành viên trong gia đình. Tránh bỏ sót kể cả các trường hợp chỉ có một đợt rối loạn tâm thần trong quá khứ nay đã khỏi.

Trực tiếp phỏng vấn, quan sát, tìm hiểu, khám xét chuyên khoa.

Bước 5.Tiến hành quản lý, điều trị và chăm sóc bệnh nhân tâm thần.

- Lập sổ theo dõi toàn bộ bệnh nhân tâm thần trong xã.

- Quản lý hồ sơ bệnh án tại trạm y tế. Hàng tháng bác sỹ chuyên trách của trạm cho thuốc và ghi nhận xét diễn biến bệnh của từng bệnh nhân.

- Tiến hành cấp phát thuốc đều cho người bệnh mỗi tháng 2 lần vào ngày quy định.

- Cộng tác viên y tế kết hợp cùng gia đình nhắc nhở đôn đốc bệnh nhân uống thuốc đều hàng ngày, đôn đốc vệ sinh cá nhân và động viên người bệnh tham gia hoạt động, lao động từ nhẹ đến nặng tuỳ khả năng từng bệnh nhân.

- Hàng tháng cộng tác viên báo cáo tình hình số bệnh nhân mà mình quản lý cho trưởng trạm tại buổi giao ban trạm y tế mỗi tháng 1 lần.

Ngày 05/06/2015  Khám tại trạm y tế xã Nam Viêm

- Đoàn khám gồm:

    1. Bs Nguyễn Khánh Hải Trưởng đoàn. Bao quát chung

    2. Bs Đoàn thị Hồng. Khám bệnh

    3. Bs Phạm Xuân Trường. Khám bệnh

    4. Bs Nguyễn Hồng Hà. Khám bệnh

    5. Cn Nguyễn Văn Quí.Ghi số liệu

    6. KTV Nguyễn Thị Hà.  Làm các xét nghiệm cơ bản: Máu, nước tiểu

    7. Y sỹ Lưu thị Vân.  Làm các trắc nghiệm tâm lí

- Ngày 09/06/2015 Khám tại trạm y tế xã Cao Minh

    1. Bs Lê Văn Tuấn Trưởng đoàn. Bao quát chung

    2. Bs

    3. Bs Đào văn Toàn. Khám bệnh

    4. Nguyễn Thị Khánh Bình. Khám bệnh

    5. Cn .Ghi số liệu

    6. KTV Nguyễn Thị Hà.  Làm các xét nghiệm cơ bản: Máu, nước tiểu

    7. Y sỹ Lưu thị Vân.  Làm các trắc nghiệm tâm lí

- Đoàn khám gồm:

    1. Bs Nguyễn Khánh Hải Trưởng đoàn. Bao quát chung

    2. Bs Đoàn thị Hồng. Khám bệnh

    3. Bs Phạm Xuân Trường. Khám bệnh

    4. Bs Nguyễn Hồng Hà. Khám bệnh

    5. Cn Nguyễn Văn Quí.Ghi số liệu

    6. KTV Nguyễn Thị Hà.  Làm các xét nghiệm cơ bản: Máu, nước tiểu

    7. Y sỹ Lưu thị Vân.  Làm các trắc nghiệm tâm lí

- Ngày 11/06/2015 Khám tại trạm y tế xã Ngọc Thanh

- Đoàn khám gồm:

    1. Bs Nguyễn Khánh Hải Trưởng đoàn. Bao quát chung

    2. Bs Đoàn thị Hồng. Khám bệnh

    3. Bs Phạm Xuân Trường. Khám bệnh

    4. Bs Nguyễn Hồng Hà. Khám bệnh

    5. Cn Nguyễn Văn Quí.Ghi số liệu

    6. KTV Nguyễn Thị Hà.  Làm các xét nghiệm cơ bản: Máu, nước tiểu

    7. Y sỹ Lưu thị Vân.  Làm các trắc nghiệm tâm lí

Mục đích:

 - Khám, chẩn đoán,phát hiện các bệnh nhân có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh động kinh, tâm thần và chỉ định điều trị cho bệnh nhân .

- Làm các xét nghiệm cơ bản, các Test tâm lí cho bệnh nhân.

Thời gian: Buổi sáng  7h30 phút đến 11h30 phút

                  Buổi chiều 13h30 phút đến 16h30 phút

Yêu cầu:

- Trang phục: Theo qui định của ngành Y tế

- Y, dụng cụ: Máy xét nghiệm, huyết áp, ống nghe, Các loại Test, mẫu bệnh án, biên bản làm việc, và các loại giấy tờ khác. Kính mong sự hợp tác toàn diện của Trung tâm Y tế Phúc Yên và các trạm y tế.

          Bệnh viện Tâm thần trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

-  Sở Y tế (b/c);

- Ban giám đốc(k/t);

- TTYT thị xã Phúc Yên;

- Lưu: VT, KHTH.

                                     GIÁM ĐỐC