I. Khái niệm

          Trạng thái bồn chồn bất an có thể xuất hiện ở một vài ngày sau khi dùng thuốc ATK hoặc giảm thuốc chống ngoại tháp hoặc tăng liều ATK.
          Thường gặp ở phụ nữ, trung niên và 90% các trường hợp xảy ra trong 72 ngày đầu của quá trình điều trị. Cơ chế bệnh sinh hiện vẫn chưa rõ ràng.
II. Tiêu chuẩn chẩn đoán
1. Xuất hiện các triệu chứng chủ quan về sự bồn chồn, bất an sau khi dùng thuốc ATK
2. Ít nhất một trong các triệu chứng sau xuất hiện (khách quan - quan sát được)
- Vận động bồn chồn, lúc lắc đu đưa chân tay luôn luôn (Figety)
- Đổi chân nọ chân kia liên tục (Rocking)
- Đi đi lại lại để giảm bớt bồn chồn (pacing)
- Không thể đứng hoặc ngồi một chỗ được vài phút.
3. Các triệu chứng này khởi phát trong vòng 4 tuần khi dùng thuốc ATK
4. Các triệu chứng này không thể xem là một rối loạn tâm thần khác gây ra (TTPL, cai nghiện, kích động vật vã, tăng hoạt động trong rối loạn tăng động và thiều hụt sự chú ý). Cần lưu ý khi triệu chứng xảy ra trước khi dùng ATK không tăng bồn chồn khi tăng liều ATK, không đỡ khi giảm liều ATK hoặc điều trị bằng các thuốc điều trị Akathisia.
5. Các triệu chứng trên không do một loại thuốc khác, một bệnh thần kinh hoặc cơ thể gây ra (xảy ra trước khi dùng ATK, tiến triển không liên quan với sự thay đổi thuốc)
II. Xử trí
- Nguyên tắc:
          + Giảm bớt thuốc ATK
          + Thử điều trị bằng các thuốc thích đáng
          + Xem xét việc thay đổi thuốc ATK khác
- Cụ thể:
          + Thuốc đối vận β-adrenergic như:
          Propranolon 40 mg       x 40 - 80 mg/ngày
          Clonidin                         x 0,1 - 0,3 mg/ngày
          + Thuốc nhóm Benzodiazepine:
          Diazepam (Seduxen)       x 10 - 20 mg/ngày
          + Các thuốc khác:

·         Anticholinergic như:

          Benztropine 2mg                     x 1-3 mg/ngày
          Biperiden 2mg, 4 mg               x 3 mg/ngày
          Ethopropazine 50mg               x 50 -100 mg/ngày
          Orphenadine citrate 50mg       x 50 -100 mg/ngày
          Procyclidine 5mg                     x 5 mg/ngày
          Trihexylphenidyl 2mg               x 2 - 8 mg/ngày

·         Amantadine