I. Đặc điểm chung:

Thường ngộ độc benzodiazepine gây hôn mê không sâu nhưng kèm theo yếu cơ nên dẫn đến suy hô hấp sớm. Cần phát hiện và điều trị kịp thời. Với giải độc đặc hiệu flumazenil, việc điều trị trở nên đơn giản và hiệu quả. Tránh được tình trạng hôn mê và suy hô hấp kéo dài.
II. Nguyên tắc điều trị:
1. Tiên thuốc giải độc đặc hiệu.
2. Hạn chế hấp thu
3. Bảo đảm hô hấp:
4. Các biện pháp hồi sức hỗ trợ:
III. Điều trị cụ thể:
1. Tiêm ngay thuốc giải độc đặc hiệu:
    - Fumazenil ống 0,5mg, tiêm tĩnh mạch chậm 0,2 mg trong 5 phút. liều tối đa 2mg/ngày
    - Nếu bệnh nhân đáp ứng tỉnh, tự thở được: duy trì liều nếu cần
2. Hạn chế hấp thu:
    - Gây nôn nếu đến sớm, tỉnh hoàn toàn
    - Nếu đã có rối loạn ý thức: rửa dạ dày sau khi đặt nội khí quản có bóng chèn, với lượng nước rửa tối đa từ 3-5 lít.
    - Than hoạt tính 20 - 40 g, uống một lần kèm thuốc tẩy
    - Thuốc tẩy Sorbitol: 20 - 40 g (tương đương với than hoạt tính) hoặc Magne sulfat 30 g.
3. Bảo đảm hô hấp:
    - Thở máy không xâm nhập
    - Đặt NKQ, thở máy CMV với các thông số: Vt 10ml/kg cân nặng, tần số thở 14-16 lần, Fi02 30%
4. Các biện pháp hồi sức hỗ trợ:
    - Chăm sóc toàn diện
    - Truyền dịch
    - Nuôi dưỡng